“NVO? Tebra, šta je to?” – novi projekat Tebrizma

Krenula je implementacija projekta “NVO? Tebra, šta je to?” u okviru programa Ziman-ov fond za mlade koji sprovodi Zaječarska inicijativa u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju.

NVO-tebra-sta-je-to_naslovna_001
Foto: Tebrizam

Veliki broj mladih veoma često ne razume značenje pojmova kao što su nevladine organizacije, društvena participacija, inkluzija, aktivizam, volonterizam, kao i mnoge druge termine koji se odnose na NVO (Nevladine organizacije) sektor i iz tog nerazumevanja često dolazi do stvaranja averzije i odstupanja od bilo kakvog učešća u onome što nevladine organizacije stvaraju.

U Boru živi oko 8000 mladih (prema popisu iz 2011. godine) od kojih veliki procenat nije dovoljno informisano ili pak nije uopšte informisano o samom pojmu nevladinih organizacija ili organizacija civilnog društva, što ukazuje na značaj jednog ovakvog projekta koji ima za cilj da prikupi dodatne informacije od strane mladihukaže na problem postojanja trenutne averzije i približi u većoj meri NVO sektor i njegov značaj na lokalu ali i u celoj zemlji.

Nerazumevanje značaja NVO sektora i postojanje averzije, ističe projekt menadžer udruženja Jovan Janjić, umnogome otežava rad nevladinih organizacija i uopšte pristupačnost mladima.

“Primarni cilj projekta “NVO? Tebra, šta je to?” je da premosti jaz u informacijama među mladima o vitalnoj ulozi nevladinih organizacija (NVO) u našem društvu. Kao menadžer projekta, uzbuđen sam što ću predvoditi ovu inicijativu zasnovanu na istraživanju, koja će ponuditi vredan uvid u postojeće nivoe svesti među mladima o NVO sektoru kako nama tako i drugim organizacijama koje se bave poboljšanjem položaja mladih. Kroz pažljivo osmišljenu anketu, procenićemo znanje, percepciju i razumevanje mladih u vezi sa nevladinim organizacijama i njihovim različitim doprinosima društvenom razvoju. Ovi podaci će poslužiti kao osnova za razvoj daljih ciljanih obrazovnih aktivnosti i kampanja podizanja svesti za efikasno informisanje i angažovanje mladih pojedinaca kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou”,

rekao je Jovan Janjić, projekt menadžer projekta “NVO? Tebra šta je to?”.

U naredna tri meseca projekta udruženje “Tebrizam” sprovešće niz različitih aktivnosti kojima će ukazati na postojanje trenutnog problema sa kojim se suočavaju nevladine organizacije. Kroz aktivnosti izvršiće se različita istraživanjapredstaviti rezultati tih istraživanjačuti mišljenje direktno od strane mladih anketiranjem na ulicipredstaviti iskustva ljudi iz NVO sektoraprikazati različiti pozitivni primeri rada u omladinskom sektoru, kao i sumirati celokupan projekat u okviru okruglog stola “Novi heroji ulice!” na kome će mladi imati priliku da diskutuju o diskutovali o potrebama, preprekama i problemima mladih.

“Tokom ovog projekta, pored istraživačkih aktivnosti u planu su i aktivnosti informisanja mladih o NVO sektoru kako bismo potencijalno razbili postojeće predrasude i nerazumevanja koja postoje kada su nevladine organizacije i njihov rad u pitanju. U ovom tromesečnom projektu planirane su mahom aktivnosti multimedijalnog formata no shodno tome da je problem kojim se ovaj projekat bavi višedecenijski problem, ovo nije projekat koji će rešiti to već je samo prvi korak ka rešenju i ka raznim novim aktivnostima koje će nadamo se približiti i stvoriti adekvatan odnos između mladih i nevladinih organizacija.“,

dodaje Jovan Janjić.

Projekat “NVO? Tebra šta je to?” već je započeo sa svojom realizacijom i u toku je online istraživanje u okviru kojeg će se prikupiti mišljenja mladih iz Bora (mladi od 15 do 30 godina) koja će dati početne rezultate značajne za nastavak daljih aktivnosti projekta. O daljem toku projekta i postignutim rezultatima javnost će moći detaljnije da sazna na društvenim mrežama omladinskog udruženja “Tebrizam” (FacebookInstagramTikTok).

Leave a Reply

Koliko se često bavite sportom?

Predstojeći događaji
There are currently no events.