Plaćena stručna praksa za buduće učenike Tehničke škole u Boru

Budući učenici Tehničke škole u Boru imaće priliku da znanje koje budu stekli na teorijskoj nastavi nadovežu na praktičnu nastavu u kompaniji i pri tom dobiju određenu novčanu naknadu.

tehnicka-skola-a4
Foto: Ist Media

Za Tehničku školu u Boru još odavno se govorilo da bi trebalo da se uvede dualno obrazovanje kako bi učenici pojedinih smerova lakše mogli da razumeju svoj budući posao. 

Šta je dualno obrazovanje?

Iako možda ne deluje kao čest pojam, dualno obrazovanje je deo sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, veštine i sposobnosti i stavovi u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Smer u Tehničkoj školi Tehničari metalurške proizvodnje biće u sistemu dualnog obrazovanja Srbije, gde će od naredne školske godine biti dostupan učenicima koji se budu opredelili za Tehničku školu. Iz tog razloga je sklopljen dogovor između Tehničke škole Bor i Serbia Zijin Copper, kompanije u kojoj će učenici imati praktičnu nastavu.

Šta to znači za učenike Tehničke škole koji se budu opredelili za ovaj smer?

To znači da će Zijin Copper nakon završetka klasične školske nastave dati priliku mladim učenicima da znanje koje su stekli na časovima primene i vide kako se radi u praksi.

Da ovo nije samo klasično učenje, za svakog učenika koji bude upisao smer Tehničar za metaluršku proizvodnju i koji bude imao priliku da pohađa praktičnu nastavu, predviđena je novčana nadoknada u iznosu od 5000 dinara mesečno tokom školovanja. Ovo je jedan garant budućeg zapošljavanja u Srbija Zijin Copper-u kao potvrda njihovog usavršavanja i osposobljavanja.

Ovo je jedan odličan primer nešto drugačijeg vida obrazovanja u našim školama i nadamo se da će i ostale srednje škole, tačnije smerovi škola u Boru, biti u programu dualnog obrazovanja. Ovakav način školovanja je značajan zbog lakšeg zapošljavanja mladih kako bi svoj budući posao mogli da rade sa više stečenog znanja i prakse.

Leave a Reply

Koliko se često bavite sportom?

Predstojeći događaji
There are currently no events.