Šta se dešava sa oduzimanjem akreditacija fakulteta?

Već neko vreme u različitim novinama, portalima, na televiziji kruže glasine kako mnogi fakulteti gube svoje akreditacije. Međutim, zašto se to dešava?

Indeks_studenti
Foto: Privatna arhiva

Pre nego što uopšte predstavimo koji su to fakulteti u skorije vreme izgubili akreditaciju za svoj rad, moramo naglasiti da je akreditacija priznanje i provera da organizacija (obrazovna ustanova, agencija, bolnica) zadovoljava izričito navedene standarde za svoje poslovanje.

Zbog čega se fakultetima oduzima akreditacija?

Najčešći razlozi za oduzimanje akreditacija, i državnim i privatnim univerzitetima, su nedostatak ili nekompetentnost nastavnika, pogotovo kada se fakultet ili novi studijski program tek formira.

Ministarstvo prosvete je nedavno objavilo da je nekoliko obrazovnih ustanova izgubilo dozvole za rad:

  • Fakultet zdravstvenih nauka u Nišu;
  • Visoka medicinska škola strukovnih studija u Beogradu;
  • Fakultet za menadžment Zaječar Megatrend univerziteta;
  • Visoka škola strukovnih studija „Akademija fudbala“;
  • Visoka škola akademskih studija „Epoha“.

Tri ustanove se u Vodiču za studente nalaze u delu koji označava ustanove u osnivanju, i za sve tri piše da imaju pozitivno mišljenje Komisije, što može da dovede u zabunu da imaju akreditaciju.

Šta se dešava sa studentima kada se nekom fakultetu oduzme akreditacija?

Nacionalno akreditaciono telo (NAT) nema nadležnost u ovom postupku. Za ovaj postupak su nadležni Ministarstvo prosvete i NSVO.

U Zakonu o visokom obrazovanju piše da će, u slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove zbog oduzimanja dozvole za rad, ministar na predlog NSVO (Nacionalni savet za visoko obrazovanje) u roku od 30 dana od dana prestanka rada ustanove, doneti akt kojim se obezbeđuje završetak studija studentima te visokoškolske ustanove. Troškove završetka studija za studente snosi ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad.

Kako studenti mogu da provere akreditovane fakultete u Srbiji?

U tome im može pomoći Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT). Ova elektronska publikacija sadrži informacije o svim visokoškolskim ustanovama i studijskim programima, koji su akreditovani zaključno sa sednicom KAPK-a koja je održana 23. aprila 2024. godine, čime su obuhvaćeni rezultati akreditacije u periodu 2007-2024. godine. Period važenja akreditacije iznosi 7 godina.

Na šta treba da obrate pažnju mladi kada upisuju fakultet?

Nešto na šta mora da se obrati posebna pažnja jeste akreditacija koja je svakako uslov za dobijanje dozvole za rad. Budući studenti bi svakako trebalo da provere i dozvolu za rad jer ona mora da obuhvata sve akreditovane studijske programe. Dozvolu za rad su visokoškolske ustanove dužne da objavljuju na svom sajtu.

Provera ovih informacije je još značajnija zbog činjenice da su u prethodne dve godine dva privatna fakulteta i čak 26 studijskih profila na visokoškolskim ustanovama u privatnom vlasništvu izgubila akreditaciju.

Ukoliko studenti ne provere sve potrebne informacije pre samog upisa, upuštaju se u rizik da veruju fakultetima i visokim školama koji obećavaju siguran upis, a nalaze se i dalje u postupku akreditacije.

Ovakav trend gubitka akreditacija može sa jedne strane doneti i malo bolju situaciju i relevantnije obrazovne ustanove u našoj zemlji, ali sa druge strane može biti i jedan od uzroka sve manjeg broja studenata na našim fakultetima.

Izvor: RTS i Danas

Leave a Reply

Koliko se često bavite sportom?

Predstojeći događaji
There are currently no events.