VIDEO: “NVO? Tebra, kaži mi šta je to?” – tri najznačajnija rezultata istraživanja

U okviru projekta “NVO, tebra šta je to?” u prethodnom periodu sprovedeno je online istraživanje “NVO? Tebra, kaži mi šta je to?” među 204 mladih Borana kako bi se saznalo da li mladi uopšte razumeju značenje pojma i funkcionisanje nevladinih organizacija.

NVO-tebra-sta-je-to_naslovna_001
Foto: Tebrizam

U istraživanju pod nazivom “NVO? Tebra, kaži mi šta je to?” je učestvovalo 204 mladih Borana od kojih je bilo 107 (52%) ženskih i 97 (48%) muških mladih osoba. Kada je u pitanju uzrast, 55 (27%) učesnika istraživanja je imalo između 15 i 18 godina53 (26%) je imalo između 19 i 22 godine, kao i 53 (26%) je imalo između 27 i 30 i 43 (21%) imalo između 23 i 26 godina.

U posebnom videu predstavljena su tri najvažnija rezultata ovog istraživanja, a rezultate celokupnog istraživanja možete pogledati i preuzeti direktno sa stranice Publikacije na sajtu Tebrizma.

Ovo istraživanje je sprovedeno u okviru projekta “NVO, tebra šta je to?” koji je podržan u okviru programa Ziman-ov fond za mlade koji sprovodi Zaječarska inicijativa u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju.

Leave a Reply

Koliko se često bavite sportom?

Predstojeći događaji
There are currently no events.