tebrizam

Kada se mladima ne pruža dovoljno sadržaja koji ih interesuje, kada ne postoji nešto što će im dati više prostora da nešto novo nauče i iskažu sebe, a pri tome se i konstantno dešava smanjenje broja mladih u jednom gradu, potrebno je da se to na neki način preokrene. Upravo...

Koliko se često bavite sportom?

Predstojeći događaji
There are currently no events.